8-ми юли,
1878-ма година.

В София е открито Военно училище за обучение на командни кадри.

„И ще познаете истината,
и истината ще ви направи свободни.”
(Иоан 8:32).

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР