7-ми юли,
2020-та година.

КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ

Приятелю,

Не се състезаваш срещу други хора,
състезаваш се единствено срещу миналото си.

„И ще познаете истината,
и истината ще ви направи свободни.”
(Иоан 8:32).

Ще си победител,
ако победиш себе си!