ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

7-ми юли,
1875-та година.

Христо Ботев и Стефан Стамболов повдигат въпроса в писмо до Иван Драсов.
За всеобщо въстание в България, като належащо.
След избухналото в Хаерцеговина въстание.

„И ще познаете истината,
и истината ще ви направи свободни.”
(Иоан 8:32).

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

Въстание в България е належащо…