ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

7-ми юли,
1850-та година.

Отец Атанасий Чолаков, учител в Панагюрище,
изпраща покана до учителите в съседните села.
Между другото и до Найден Геров и Йоаким Груев.
Да присъстват на изпита в неговото училище.
Назначен за 16-ти юли 1850-та година.

Църковните, читалищните и училищните работи свързват тогаващната българска интелигенция.
Твърде малочислена през онова време, но изключително влиятелна по всички народни работи.
Ненадмината по своето родолюбие и до днес.

„И ще познаете истината,
и истината ще ви направи свободни.”
(Иоан 8:32).

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

По времето на администрирането на българските земи от османците,
българската интелигенция е ненадмината по своето родолюбие и до днес.

А днешният ДС- „Свети“ синод на поп-полковниците
е филиал на КГБ…