6-ти юли,
2020-та година.

КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ

Приятелю,

Никога не играй шах с мисирок!
Той ще събори всички фигури.
Ще оцапа дъската.
И ще се разхожда наоколо, като пуяк,
сякаш е победил…

„И ще познаете истината,
и истината ще ви направи свободни.”
(Иоан 8:32).