Лъжецът умира постепенно, но по-мъчително от излъганите!
Излъганите не подозират, но лъжецът знае, че лъже!

Както посетителите В БЕСЕДКАТА не подозират, че двуликият Инджев цензурира…