Гешев е доказан престъпник!
Гешефт е Каскет Еднокушийник с кремълски нашийник!

Само за късопаметните:
Гешефт умишлено бе избран от ВСС,
в „кушия с един кон“.
Въпреки, че процедурата бе оспорена, в протести пред ВСС на Пеевски и МС на Борисов.

Дали Гешефт е чел конституцията на Република България?
Дали Гешефт знае, че конституцията на Република България е върховен закон и има пряко действие?

Чл. 34.
(1) Свободата и тайната на кореспонденцията и на другите съобщения са неприкосновени.
(2) Изключения от това правило се допускат само с разрешение на съдебната власт,
когато това се налага за разкриване или предотвратяване на тежки престъпления.

Гешефт,
Защо без разрешение на съдебната власт,
публикуваш кореспонденцията и други съобщения на Президента?
И на други граждани?

Гешеф,
Ти си доказан престъпник!
По силата на Чл. 34., ал.(1) и ал.2 на Върховния закон в РБ!
Конституцията на Република България!

Кой избра Гешев за Главен прокурор?