ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

3-ти юли,
1895-та година.

Съсечен е в центъра на София…
Бившият министър-председател на България Стефан Стамболов!
3 дни по-късно умира от раните си…

„И ще познаете истината,
и истината ще ви направи свободни.”
(Иоан 8:32).

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

Дългата ръка на Русия