ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

2 юли,
1964-та година.

Президентът на САЩ Линдън Джонсън подписва Акта за гражданските права,
който забранява расовата дискриминация.

Това се налага, тъй като по призумпция в САЩ,
страната на Свободата,
всичко, което изрично не е забранено,
е разрешено!

Днес САЩ на Тръмп, страната на неограничените възможности,
има над 16 пъти по-голям брутен вътрешен продукт,
от най-голямата по площ кочина, Русия на Путин!

„И ще познаете истината,
и истината ще ви направи свободни.”
(Иоан 8:32).

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР
2 юли,
1964-та година.

Не само, когато са ни „освобождавали“, руснаците са се продавали, като добитък…
Руснаците и до днес са най-варварския народ…