Алоу,
Каскет Еднокушийник с кремълски нашийник!
Комунистически боклук!

Ти чел ли си Конституцията на Република България?
Тя е върховен закон и има пряко действие!

Чл. 34.
(1) Свободата и тайната на кореспонденцията и на другите съобщения са неприкосновени.
(2) Изключения от това правило се допускат само с разрешение на съдебната власт,
когато това се налага за разкриване или предотвратяване на тежки престъпления.

Каскет Еднокушийник с кремълски нашийник!
Защо без разрешение на съдебната власт,
публикуваш кореспонденцията и други съобщения на Президента?
И на други граждани?

Каскет Еднокушийник с нашийник!
Ти си доказан престъпник!
По силата на Чл. 34., ал.(1) и ал.2 на Върховния закон!
Конституцията на Република България!