ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

28-ми юни,
1872-ра година.

Правителството на Османската империя изпраща в Българската Екзархия в Цариград,
бератите на номите български владици.

За митрополит Търновски-Иларион Макариополски.
За митрополит Самоковски-архимадрит Доротей.
За митрополит пловдивски-Панарет
За митрополит Кюстендилски-Иларион Ловчански.
За митрополит Нишки-епископ Виктор.
За митрополит Русенски и Доростолски-Григорий
За митрополит Преславски и Варненески -протосингелът на Екзархията архимандрит Симеон.
За митрополит Софийски-Мелетий Зографски.
За митрополит Велешки-архимадрит Дамаскин.
За митрополит Врачански-архимадрит Аверкий.
За митрополит Ловчански-архимадрит Дионисий.
За митрополит Сливенски-Серафим.

Започва истинското прилагане на фермана на султана,
за независимото вероизповедание на българите-християни.
Въпреки яростната съпротивата на Русия и на гръкоманският вселенски патриарх.

„И ще познаете истината,
и истината ще ви направи свободни.”
(Иоан 8:32).

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР