22-ри юни,
2020-та година.

КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ

Приятелю,

Бог ни е направил по свой образ и подобие.
Но Бог ни е дарил със свободна воля…

Единственият човек, който е писано да бъдеш,
е човекът, който ти решиш да бъдеш…

Поеми отговорността си, че живееш!

„И ще познаете истината,
и истината ще ви направи свободни.”
(Иоан 8:32).