В Германия при Хитлер, почти всички за били националсоциалисти.
Днес в Германия, почти всички си срамуват от този факт.

В България при Живков, много са били комунисти, а почти всички са били комсомолци.
Днес в Българи много малко се срамуват от този факт.

Дори и Нинова!
Която за разлика от Борисов, не е била член на БКП…Невероятно, но факт!