ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

17-ти юни,
1852-ра година.

В село Шоп Тайраклии се ражда Олимпий Панов.
Олимпий Панов е опълченец в рускоосманската война 1877/78-ма година.
След Съединението, Олимпий Панов допринася за задържане позицията при Сливница,
при вероломното нападение на Сърбия, марионетката на руския цар.
Но…Олимпий Панов е участник в Русенския бунт на офицерите-русофили против Регентството.

Научавайки за Русенския бунт на 19 февруари 1887 г., Олимпий Панов прави опит да се присъедини към превратаджиите,
но е заловен при преминаването на Дунав.
За националното си предателство, майор Олимпий Панов е осъден на смърт и е разстрелян заедно с водачите на пуча,
На 6-ти март 1887 г.

„И ще познаете истината,
и истината ще ви направи свободни.”
(Иоан 8:32).

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР