ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

16-ти юни,
1862-ра година.

Георги Сава Раковски пръв употребява трибагреното знаме за българско.
За пръв път Раковски го развява като знаме на българската легия в Белград.

Иван Параскевов от Ямбол, пръв го подрежда в днешния му вид през ноември 1876г. в Браила.
Параскевов поставя белият цвят най-отгоре, защото думата бяло и България започват с една и съща буква.

Неофициално бяло-зелено-червеното знаме се разпространява в България през 1977-1879г.
Българският трибагреник става официално българско знаме на 7-ми април/26-ти март стар стил/.
С приемането на чл. 23 от Търновската конституция:

„Българското народно знаме е трицветно
и се състои от бял, зелен и червен цвят,
поставени хоризонтално“.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

„И ще познаете истината,
и истината ще ви направи свободни.”
(Иоан 8:32).