14-ти юни.
КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ

Приятелю,

Най-голямата победа не е да превъзмогнеш пречките, които животът поставя на пътя ти.
Най-голямата победа е да превъзмогнеш себе си!
Собственото си недоверие, собствения си песимизъм…

„И ще познаете истината,
и истината ще ви направи свободни.”
(Иоан 8:32).