ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

14-ти юни,
987-ма година.

По нареждане на Самуил е убит византийският шпионин, брат му Арон.

За всеки човек, братът е мил.
За царят Самуил, България е по-мила…

„И ще познаете истината,
и истината ще ви направи свободни.”
(Иоан 8:32).

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР