ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

14-ти юни,
1876-та година.

В Троянския балкан загива Никола Войновски.

Никола Войновски е военният инструктор на Ботевата чета и участник във всичките и сражения.
Никола Войновски, след смъртта на Ботев и разбиването на четата, предвожда оцелелите.

Никола Войновски е роден на 9 септември 1849г. в Габрово.

„И ще познаете истината,
и истината ще ви направи свободни.”
(Иоан 8:32).

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР