ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

12-ти юни,
1928-ма година.

Четвърти по ред трус в Маришкия сеизмичен район на южна България.
Град Чирпан е сринат напълно.
Общо засегнати са 279 населени места.
73 200 сгради са напълно разрушени .
21 хиляди други са пострадали.
114 са убитите.
627 са ранените.

Царство България създава специална Дирекция
за подпомагане на пострадалите от земетресението…

„И ще познаете истината,
и истината ще ви направи свободни.”
(Иоан 8:32)

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР