ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

9-ти юни,
1923-та година.

Правителството на оранжевия комунист, сопаджията Александър Стамболийски,
целящ да превърне България в земеделска 16-та ССР,
е свалено чрез военен преврат от родолюбиви български офицери.
При съдействието на политическата организация „Народен сговор“
и на всички партии, с изключение на терористичната БКП, комунистическия филиал на Кремъл.

Един от участниците в преврата Димо Казасов,
пише в книгата си „В тъмнините на заговора“:
„Всички пътища, осветени от конституцията за борба с диктатурата и терора, бяха запрещени.
Пред българската общественост оставаше открит само един път-
пътят на нелегалната конспирация,
чрез който единствено можеше да се събори насилническата влост“.

„И ще познаете истината,
и истината ще ви направи свободни.”
(Иоан 8:32).

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР