ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

7-ми юни,
1879-та година.

Високата порта назначава комисия по реформите в европейските вилаети.
В изпълнение на чл. 23 от Берлинския договор.

По настояване на Русия-българомразката на Берлинския конгрес
българските територии, установени от Цариградската конференция от 1876 г., са разделени на 7 части:
васалното Княжество България, автономната провинция Източна Румелия,
Северна Добруджа (предадена на Румъния), Македония, Източна Тракия и Западна Тракия
(които запазват статуса си на интегрална част от Османската империя), и Поморавие (предадено на Сърбия).

Чл. 23 от Берлинския договор предвижда широка автономия на българските земи,
останали извън Княжество България и Източна Румелия.

Поради саботажа на Русия-българомразката,
комисията не изпълнява предназначението си по чл. 23 от Берлинския договор.
Саботажа на Русия повлича след себе си, трагичните за България войни за национално обединение.

„И ще познаете истината,
и истината ще ви направи свободни.”
(Иоан 8:32).

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР