ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

6-ти юни,
1857-ма година.

Найден Геров, комуто не може да се препише неприязнено отношение към Руската империя,
се оплаква както от държанието на руското правителство към борбата на българите за собствена църква,
така и относно неефективното подпомагане на млади българи да се учат в Русия.
Геров пише до една високопоставена руска личност, че русите , според убеждението на българите,
използват влиянието си в Цариград, за да пречат на българските искания.
Противно на разпространяването на слухове за някаква руска щедрост, към желаещите да учат в Русия българи,
за такава помощ трябва да се чака дълго време, а ако някой сполучи, то е все едно, че е извадил злато от морето.
Обратно, англичаните и французите мълчаливо изпращат младежи да се учат в техните страни,
без да чакат с години и без да се вдига шум около това…
Например Петър Берон, известен само с Рибният буквар,
всъщност е завършил Сорбоната в Париж и по-късно дори става професор в нея.
Въпреки мнократните предложения да стане френски гражданин, до края на живота си д-р Петър Берон
си остава поданик на Османската империя.

Енциклопедистът д-р Петър Берон изобретява първият телеграф за кораби в света.
Хонорарът от изобретението е дарен за построяването на мъжката гимназия в Одрин/на снимката/

„И ще познаете истината,
и истината ще ви направи свободни.”
(Иоан 8:32).

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР