ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

6-ти юни,
1861-ва година.

Архиепископ Йосиф Соколски, духовен глава на българските униати,
сиреч на православни българи, които признават върховенството на папата,
е отвлечен с измама в Одеса от руски шпиони.
За да не се върне при паството си
до края на живота си…

„И ще познаете истината,
и истината ще ви направи свободни.”
(Иоан 8:32).

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР