ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

6-ти юни,
1879-та година.

Прекратява излизането си в-к Остен, начело с редактор-издател Петко Славейков.
При сътрудничеството на Стефан Стамболов, който по късно става регент и министър-председател,
и на Христо Белчев, който по късно става финансов министър и е убит по погрешка, вместо Стамболов.
В-к Остен се бори за демократични институции и народовластие.

Славейков, Стамболов и Белчев продължават борбата за демократични институции и народовластие,
и за обединението на българите в Македония, Беломорска тракия и Западните покрайнини и Добруджа
с в-к Целокупна България.

„И ще познаете истината,
и истината ще ви направи свободни.”
(Иоан 8:32).

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР