5-ти юни,
2020-та година.

КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ

Приятелю,

Ограниченията живеят само в мислите ти.
Повярвай си приятелю!
И твоите възможности ще станат безгранични…

„И ще познаете истината,
и истината ще ви направи свободни.”
(Иоан 8:32).