ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

4-ти юни,
1880-та година.

2-то Обикновено Народно събрание на Княжество България приема закон,
с който се създава националната валута.

1 лев = 100 стотинки = 1 френски франк.

„И ще познаете истината,
и истината ще ви направи свободни.”
(Иоан 8:32).

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

България се откъсва от руската и от османската валута, обезкръвяващи българската икономика…