ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

3-ти юни,
1860-та година.

Българската община в Цариград избира една комисия в състав:
Иларион Макариополски
Авксентий Велешки
Христо Тъпчилещи
Минчоглу
Гешов.
Комисията е с поръчение да действа пред Високата порта
за признаване на независима българска порта.
След като на 3-ти април същата година,
на самия Великден, Иларион Макариополски в църквата „Св.Стефан“
не споменава името на вселенският патриарх, и с това скъсва с патриаршията.

Решаването на въпроса се протака цели десет години,
поради затрудненията от страна на Русия-българомразката,
която заема страната на гърците.

Българите в Османската империя имат местно самоуправление чрез съвета на чорбаджиите.
Българите в Османската империя имат образователна автономия чрез училищните настоятелства.
Българите в Османската империя имат културна автономия чрез читалищните настоятелства.
Българите в Османската империя имат стопанска автономия чрез сдруженията на еснафите.

Но българите в Османската империя нямат църковна независимост,
заради Русия-българомразката, която заема страната на гръцката патриаршия.

„И ще познаете истината,
и истината ще ви направи свободни.”
(Иоан 8:32).

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

3-ти юни,
1860-та година.