ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

3-ти юни,
1862-ра година.

Във въоръжените сблъсъци между сърбите и османския гарнизон в Белград,
решително участие взема българската легия под воеводството на Георги Раковски.
Но сърбите се споразумяват с османците.

Панайот Хитов пише в спомените си, когато разбрал за това:
„…без малко щях да полудея.
Ние очаквахме това сръбско въстание
в продължение на няколко години,
а ето не можа да трае поне една седмица“.

„И ще познаете истината,
и истината ще ви направи свободни.”
(Иоан 8:32).

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР