1-ви юни,
2020-та година

Изпитът се състоя в 5162 зали на 722 училища в страната при спазването на противоепидемичните мерки.
При спазването на дистанция до 1,5 метра и с осигурено видеонаблюдение.
В изпитните зали зрелостниците влизаха с поставени предпазни маски или с шлемове, а по желание – и с ръкавици.

По тема номер 18 писаха интерпретативно съчинение или есе.
Някои се справиха успешно

Но бяха скъсани всички, които изтеглиха късата клечка.
Да направят граматически, литературен, логически и умствен анализ
на цитат от изказване на мастит български политик:

„Нали разбирате, че това, което не е, това не е същото.
В това всичко, което се случва, тези работи са, които са важни и не са това, което се твърди.
Трябва да ви кажа, че в тази посока тези неща, които се казват, съвсем не са като тези, които съм казал.
Така че мога да ви кажа, че това е същото, което съм казвал и досега…“