ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

31-ви май,
2001-ва година.

Със заповед на министъра на отбраната Бойко Ноев!

За химн на Българската армия, официално е обявен
маршът Велик е нашият войник.

Воинският химн „Велик е нашият войник“ е композиран през 1916 г.
По време на Първата световна война край Охридското езеро.
От Михаил Шекерджиев, редник в 23-ти полк на Осма пехотна тунджанска дивизия.
По текст на журналиста подпоручик Константин Георгиев.

След 9 септември 1944 г.,
комунистите драстично променят текстът.

„И ще познаете истината,
и истината ще ви направи свободни.”
(Иоан 8:32).

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР