ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

30-ти май,
1876-та година.

Четата на Христо Ботев води сражение на Милин камък.

Те не си правят илюзии,
че ще освободят България!

Те са дошли, за да загинат
за свободата на България!

„И ще познаете истината,
и истината ще ви направи свободни.”
(Иоан 8:32).

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР