30-ти май,
1971-ва година.

Програма Маринър.
Изстрелян е безпилотният космически апарат Маринър 9.

Главната му цел е картографиране на повърхността на планетата Марс.

„И ще познаете истината,
и истината ще ви направи свободни.”

САЩ е локомотивът на съвременната цивилизация!