30-ти май,
2020-та година.

КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ

Приятелю,
Българинът може да върви напред и да успее,
само ако има куража да се освободи от страховете си,
само ако има куража да се защити с меча и щита на гордостта си,
и само ако има куража да повярва в собствените си възможности!

КУРАЖ,Приятелю!

„И ще познаете истината,
и истината ще ви направи свободни.”
(Иоан 8:32).