29-ти май,
2020-та година.

КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ

Приятелю, запомни!
Човекът с кураж е мнозинство!
Истината е непобедима!

ИСТИНАТА и САМО ИСТИНАТА!
С ДОКУМЕНТИ и ФАКТИ.

„И ще познаете истината,
и истината ще ви направи свободни.”
(Иоан 8:32).