ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

29-ти май,
1876-та година.

Четата на Христо Ботев овладява пътническия параход „Радецки“ и заставя капитана да спре
на българския бряг при село Козлодуй.

Коректното държане на Ботев и четниците,
силно впечатлило екипажа и пътниците.

Капитанът Енглендер не само улеснил слизането на родния бряг,
но когато във Видин бил поканен от Осман паша да натовари 1000 турски войници
и да ги закара до Козлодуй, за да преследват четата,
категорично отказал.

ИСТИНАТА и САМО ИСТИНАТА!
С ДОКУМЕНТИ и ФАКТИ.

„И ще познаете истината,
и истината ще ви направи свободни.”
(Иоан 8:32).

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР