Гешев съучастник ли е в убийство?

Гешев, кой е звънил сутринта на варненския разследващ журналист Георги Александров???

Гешев, кой е извел от града варненския разследващ журналист Георги Александров???

Гешев, кой е взел лаптопа на варненския разследващ журналист Георги Александров???

Гешев, отговаряй!
Не прикривай!
Иначе си съучастник,
в убийството на варненския разследващ журналист Георги Александров!!!

ИСТИНАТА и САМО ИСТИНАТА!
С ДОКУМЕНТИ и ФАКТИ.

„И ще познаете истината,
и истината ще ви направи свободни.”
(Иоан 8:32).