28-ми май,
2020-та година.

КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ

Приятелю,

Вдигни глава!
Изпъчи гърди!
Изпълни се с кураж!
Ще успееш!

ИСТИНАТА и САМО ИСТИНАТА!
С ДОКУМЕНТИ и ФАКТИ.

„И ще познаете истината,
и истината ще ви направи свободни.”
(Иоан 8:32).