ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

27-ми май,
894-та година.

Между 27-ми май и 1-ви септември 894-та година,
са съставени Историкии от Константин Преславски.

Това съчинение съдържа данни от
библейската,
гръко-римската
и византийската история.
До момента на завършване на Историкии, по времето на
византийския император Лъв Шести Философ.

Историкии е първият български труд по история.
Константин Преславски е първият български историк.

„И ще познаете истината,
и истината ще ви направи свободни.”
(Иоан 8:32).

ИСТИНАТА и САМО ИСТИНАТА!
С ФАКТИ и ДОКУМЕНТИ!