26-ти май,
1896-та година.

Публикувано е първото издание на промишления индекс Дау Джонс.

Той е създаден от редактора на вестник Wall Street Journal и основателя на компанията Dow Jones&Company – Чарлз Дау (Charles Dow),
заедно с Едуард Джоунс (Edward Jones) (статистик) и Чарлз Бергстресер (Charles Bergstresser).

Индексът Дау Джоунс обхваща цените на 30 от най-големите и стабилни публични компании в САЩ.
Индексът Дау Джоунс е индикатор за състоянието на американската икономика,
която е локомотивът на съвременната цивилизация!

„И ще познаете истината,
и истината ще ви направи свободни.”
(Иоан 8:32).

ИСТИНАТА и САМО ИСТИНАТА!
С ФАКТИ и ДОКУМЕНТИ!