Гешев,
защо Ото Скорцени не стана премиер на ГФР?
Гешев,
защо телохранителят на Чаушеску не стана премиер на Румъния?
Гешев,
защо Бойко Бекапето стана три пъти премиер на България?

Чрез противоконституционен избирателен закон!
С противоконституционен праг на преференциите и „избираеми места“!
С противоконституционни бонуси за водачите на листи, с неотбелязаните преференции!
Без активна регистрация, но с над милион фалшиви избиратели в избирателните списъци!
Без практическа възможност за избор на независими кандидати!
В грубо нарушение на чл.6, ал.2 от конституцията!

Прагът на преференции за независимите кандидати е % от всички гласували!
Но прагът на преференции за партийните кандидати е % от гласувалите само за съответната партия!

Например, 5% праг за независимият кандидат Иванчева са били, 104 779 преференциални гласа.
За кандидат от ГЕРБ 5% праг са били, 30 359 преференциални гласа.
За кандидат от БСП 5% праг са били, 23 708 преференциални гласа.
За кандидат от ДПС 5% праг са били, 16 176 преференциални гласа.

Гешев, ти чел ли си Конституцията на РБ?
И ако да, защо прагът на преференции
за едни е 104 779 ?,
за други е 30 359 ?,
за трети е 23 708 ?,
а за четвърти е 16 176 ?

Гешев,
нали в чл.6, ал.2 от конституцията на РБ пише:
„Всички граждани са равни пред закона.Не се допускат никакви…привилегии, основани на…политическа принадлежност,…“
Гешев,
104 779 равно ли е на 30 359?,
А на 23 708 ?,
А на 16 176 ?

Гешев,
защо така на практика се възпроизвежда посткомунистическото статукво?
Защо Бойко Скорцени стана три пъти премиер на България?

„И ще познаете истината,
и истината ще ви направи свободни.”
(Иоан 8:32).

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР