25-ти май,
2020-та година.

КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ

Приятелю,
Същността на животът ни,
се състои от проявите на най-обикновени добрини,
които съпътстват нашите дни.

ИСТИНАТА и САМО ИСТИНАТА!
С ДОКУМЕНТИ и ФАКТИ.

„И ще познаете истината,
и истината ще ви направи свободни.”
(Иоан 8:32).