В САЩ!
В страната на Свободата, Демокрацията и Благоденствието!

24-ти май,
1844-та година.

От Вашингтон до Балтимор е изпратено първото телеграфно съобщение.
При използване на морзовата азбука.
Със съдържание: „Какво е сътворил Господ?“.

„И ще познаете истината,
и истината ще ви направи свободни.”
(Иоан 8:32).