23-ти май,
2020-та година.

КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ

Приятелю,

Да изградиш своя характер,
е дълг към себе си!

Да живееш почтено,
е дълг към поколенията…

КУРАЖ, Приятелю!

ИСТИНАТА и САМО ИСТИНАТА!
С ДОКУМЕНТИ и ФАКТИ.

Приятели,

„И ще познаете истината,
и истината ще ви направи свободни.”
(Иоан 8:32).