21-ви май,
2020-та година.

КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ

Приятелю,

Да изградим своя характер
е наш дълг към себе си!

Да живеем почтено
е наш дълг към останалите…

BY КОНТРА-КОМУНИЗЪМ

Нелсън Мандела е лежал 27г. в затворите на ЮАР.

Бай Илия Минев лежа 33г. в затворите и концлагерите на антинародната НРБ.

ИСТИНАТА и САМО ИСТИНАТА!
С ДОКУМЕНТИ и ФАКТИ.

„И ще познаете истината,
и истината ще ви направи свободни.”
(Иоан 8:32).