ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

20-ти май,
1878-ма година.

Княз Александър Дондуков встъпва в длъжност като руски императорски губернатор в България.

Княз Дондуков пристига в България след смъртта на губернатора княз Черкаски, за да оглави руското управление
на РУСКА ДУНАВСКА БАЛКАНСКА ГУБЕРНИЯ.
Именно безсрочната окупация на българските земи, като РУСКА ДУНАВСКА БАЛКАНСКА ГУБЕРНИЯ,
налагат свикването на Берлинския Конгрес, където на 1-ви юли, великите сили учредяват днешна България.
Но Русия налага на Великите сили, разпокъсването на България на Берлинския Конгрес.

Дори румънският сенат протестира, срещу даването на изконната българска Добруджа на Румъния.
Като компенсация за присвоените румънски земи от Русия…

„И ще познаете истината,
и истината ще ви направи свободни.”
(Иоан 8:32).

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ
Истинската опозиция на пост-комунистическото статукво!