19-ти май,
2020-та година.

КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ

Приятелю,
Не за мига в който те повалят е нужен кураж!
А за дългото изкачване обратно нагоре…

Стани!
Само мъртвият не е станал!
И живият мъртвец…

КУРАЖ, ПРИЯТЕЛЮ!

BY КОНТРА-КОМУНИЗЪМ

ИСТИНАТА и САМО ИСТИНАТА!
С ДОКУМЕНТИ и ФАКТИ.

„И ще познаете истината,
и истината ще ви направи свободни.”
(Иоан 8:32).