17-ти май,
2020-та година.

КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ

Приятелю,
Възхищавам ти се!
Виж как надживяваш всичко!
Препятствия, изпитания, огорчения, успехи и радости…
Виж как всичко можеш да понесеш!
И ще сбъднеш мечтите си, ако бъдеш себе си…

BY КОНТРА-КОМУНИЗЪМ

„И ще познаете истината,
и истината ще ви направи свободни.”
(Иоан 8:32).