17-ти май,
1930-та година.

Френският министър на външните работи Аристид Бриан се обръща с призив за създаване на Европейски федерален съюз.
Глас в пустиня!
Скоро след това, Хитлер и Сталин ще опустошат Европа.
Скоро след това Сталин ще окупира източна Европа и ще я превърне в социалистически концлагер,
до падането на Берлинската стена през 1989г.
Единствена от бившите социалистически страни,
България и днес продължава да е псевдодемокрация.
С фалшиви избори.
С фалшиви избирателни списъци.
С над милион фалшиви избиратели.
Което е очевидно от разминаването в официалните сайтове на НСИ и ЦИК.

„И ще познаете истината,
и истината ще ви направи свободни.”
(Иоан 8:32).