16-ти май,
2020-та година.

КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ

Приятелю,
Без да омаловажаваш храбростта, с която умират хората,
не омаловажавай смелостта с която живеят!
На нея се крепи човешкият морал.

BY КОНТРА-КОМУНИЗЪМ

Нелсън Мандела е лежал цели 27г. в затворите на расистката ЮАР.

Бай Илия Минев оцеля по чудо 33г.,
в затворите и концлагерите на антинародната НРБ.

ИСТИНАТА и САМО ИСТИНАТА!
С ДОКУМЕНТИ и ФАКТИ!

„И ще познаете истината,
и истината ще ви направи свободни.”
(Иоан 8:32).