15-ти май,
2020-та година.

КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ

Приятелю,
„И това ще отмине.“
Това не са думи на примирение,
а са чувство за перспектива!
Те ще ти помогнат да понесеш доброто
и да се възползваш от злото.

BY КОНТРА-КОМУНИЗЪМ

„И ще познаете истината,
и истината ще ви направи свободни.”
(Иоан 8:32).